Rekryteringstid, genomsnittlig i månader, näringslivet (KV) efter region NUTS2, urvalsundersökning. Kvartal 2015K2 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 9 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-23
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Emma Strand, SCB
+46 010-479 61 01
emma.strand@scb.se

Enhet
Rekryteringstid:
andel
Felmarginal:
andel
Referenstid
Rekryteringstid:
Kvartal
Felmarginal:
Kvartal
Datatyp
Rekryteringstid:
Stock
Felmarginal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Rekryteringstid:
Nej
Felmarginal:
Nej
Säsongsrensad
Rekryteringstid:
Nej
Felmarginal:
Nej
Skapad datum
2019-08-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000H8