Antal sysselsatta enl. besvärsundersökningen efter kön, socioekonomisk indelning SEI och ålder. År 1997 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

socioekonomisk indelning SEI82

Totalt 7 Valda

Sök

ålder

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-10-31
Kontakt
Ingrid Persson, SCB
+46 010-479 46 66
ingrid.persson@scb.se

Enhet
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
antal
Referenstid
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
Första kvartalet resp år
Datatyp
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
Nej
Säsongsrensad
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
Nej
Skapad datum
2019-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Arbetsmiljöverket (AV)
Matris
AM0502A9