Andel av de sysselsatta enl. besvärsundersökningen för vald besvärsfråga efter kön och näringsgren SNI92. År 1997 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

arbetsorsakade besvär Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI92

Totalt 72 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Besvärsundersökningen är en urvalsundersökning. Uppgifter som bygger på ett litet antal svar kan ge osäkra värden och dessa resultat ersätts därför men två punkter i tabellen. Det är viktigt att vid tabelluttag - förutom procenttal - ta ut uppgifter om konfidensintervall. Genom att studera procenttalet tillsammans med konfidensintervallet får man en bild av den statistiska osäkerheten i det redovisade procenttalet. Om t.ex. procenttalet = 25 och konfidensintervallet = +/- 3 ligger det efterfrågade procenttalet med 95 procents säkerhet någonstans mellan 22 och 28.
tabellinnehåll: Andel av de sysselsatta enligt besvärsundersökningen , år: 2004
2012-10-31 korrigerades hela tabellen avseende åren 2004, 2005, 2006 och 2008.
tabellinnehåll: Andel av de sysselsatta enligt besvärsundersökningen , år: 2005
2012-10-31 korrigerades hela tabellen avseende åren 2004, 2005, 2006 och 2008.
tabellinnehåll: Andel av de sysselsatta enligt besvärsundersökningen , år: 2006
2012-10-31 korrigerades hela tabellen avseende åren 2004, 2005, 2006 och 2008.
tabellinnehåll: Andel av de sysselsatta enligt besvärsundersökningen , år: 2008
2012-10-31 korrigerades hela tabellen avseende åren 2004, 2005, 2006 och 2008.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-10-31
Kontakt
Ingrid Persson, SCB
+46 010-479 46 66
ingrid.persson@scb.se

Enhet
Andel av de sysselsatta enligt besvärsundersökningen:
procent
Konfidensintervall (+/-):
procent
Referenstid
Andel av de sysselsatta enligt besvärsundersökningen:
Senaste 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (jan, feb resp. mars)
Konfidensintervall (+/-):
Senaste 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (jan, feb resp. mars)
Datatyp
Andel av de sysselsatta enligt besvärsundersökningen:
Konfidensintervall (+/-):
Kalenderkorrigerad
Andel av de sysselsatta enligt besvärsundersökningen:
Nej
Konfidensintervall (+/-):
Nej
Säsongsrensad
Andel av de sysselsatta enligt besvärsundersökningen:
Nej
Konfidensintervall (+/-):
Nej
Skapad datum
2019-06-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Arbetsmiljöverket (AV)
Matris
AM0502A1