Andel sysselsatta personer enligt undersökningen Arbetsorsakade besvär per vald besvärsfråga efter kön och ålder. Vartannat år 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

arbetsorsakade besvär Markera minst ett värde

Totalt 119 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

arbetsorsakade besvär
besvär till följd av arbetsolycka
Bas: Sysselsatta
- varav begränsad både i och utanför arbetet
Bas: Sysselsatta
- varav begränsad i arbetet men inte utanför det
Bas: Sysselsatta
- varav begränsad utanför arbetet men inte i det
Bas: Sysselsatta
- varav inte begränsad
Bas: Sysselsatta
antal arbetsolyckor som orsakat besvären: 1
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
antal arbetsolyckor som orsakat besvären: 2
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
antal arbetsolyckor som orsakat besvären: 3
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
antal arbetsolyckor som orsakat besvären: 4 eller fler
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
inträffandeår arbetsolycka: 2012 eller tidigare
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
inträffandeår arbetsolycka: 2013-2016
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
inträffandeår arbetsolycka: 2017
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
inträffandeår arbetsolycka: 2018
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
orsak till arbetsolycka: elektricitet, explosion eller brand
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
orsak till arbetsolycka: damm, gas, rök eller vätskor
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
orsak till arbetsolycka: material föll, rasade, brast eller sprängdes
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
orsak till arbetsolycka: fordonskollission, påkörd, skadad av föremål, maskiner, verktyg eller djur
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
orsak till arbetsolycka: fall av person
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
orsak till arbetsolycka: slog emot något, tampade på något vasst
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
orsak till arbetsolycka: feltramp, lyft eller annan överbelastning
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
orsak till arbetsolycka: hot eller våld, chock, rädsla
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
orsak till arbetsolycka: annan orsak
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
anmälan av olycka till Försäkringskassan 2018
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
anmälan av olycka till Försäkringskassan 2017
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
anmälan av olycka till Försäkringskassan tidigare än 2017
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
anmälan av olycka till Försäkringskassan inte gjorts
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse i arbetet
besvär till följd av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
Bas: Sysselsatta
- varav begränsad både i och utanför arbetet
Bas: Sysselsatta
- varav begränsad i arbetet men inte utanför det
Bas: Sysselsatta
- varav begränsad utanför arbetet men inte i det
Bas: Sysselsatta
- varav inte begränsad
Bas: Sysselsatta
orsak till besvär: arbetsbelastning
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: svåra abetsuppgifter
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: otydliga eller mostridiga krav från arbetsgivaren
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: bristande stöd eller uppskattning från chefen
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: bristande stöd eller uppskattning från arbetskamrater
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: osäker anställning
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: förläggningen av arbetstiden
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: kränkande särbehandling från chefen
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: kränkande särbehandling från arbetskramrater
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: krävande kunder, patienter, elever
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: hot eller våld
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: buller
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: Påfrestande arbetsställningar / stillasittande
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: tung manuell hantering
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: korta, upprepade arbetsmoment
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: arbete vid dator
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: damm
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: vatten / våtarbete
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: kemiska och tekniska produkter
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: temperaturförhållanden
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: vibrationer
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: smittämnen
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
orsak till besvär: annat
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
anmälan av besvär till Försäkringskassan 2018
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
anmälan av besvär till Försäkringskassan 2017
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
anmälan av besvär till Försäkringskassan tidigare än 2017
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
anmälan av besvär till Försäkringskassan inte gjorts
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av andra förhållanden i arbetet än olyckshändelse
besvär av olycka och/eller andra för hållanden in arbetet
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav endast besvär av olycka i arbetet
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav endast besvär av andra förhållanden i arbetet
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav besvär av både olyckshändelse och andra förhållanden i arbetet
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
inga besvär av arbetet
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: sömnstörningar
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: trötthet
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: huvudvärk
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: oro eller ångest
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: fysisk smärta eller värk
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: depression eller utmattningssyndrom
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: minne, kontcentration
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: nacke, axel, arm
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: ryggen (utom nacke)
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: fingrar, hand eller handled
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: höft, bäcken, ben, knä, fötter eller tår
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: allergi, astma eller hudbesvär
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: ögon eller syn
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: hörsel
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: rösten
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: huvudet eller ansiktet
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: bröst
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: lungor eller luftvägar
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: buk, mage, tarmar
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: hjärta / kärlsystem
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: blodet eller blodbildande organ
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: hela kroppen
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: cancer
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
typ av besvär: annat
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
genomsnittligt antal besvär
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
arbetsgivaren känner till besvären
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare
arbetsgivaren känner till vissa besvär
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare
arbetsgivaren känner inte till besvären
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare
arbetsgivaren vet om besvären beror på nuvarande eller tidigare anställning
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare
arbetsgivaren vet endast för vissa besvär om besvären beror på nuvarande eller tiidgare anställning
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare
arbetsgivaren vet inte om besvären beror på nuvarande eller tidigare anställning
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare
sjukfrånvaro till följd av besvären
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav frånvarande 1-3 dagar
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav frånvarande 4 dagar till och med 1 vecka
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav frånvarande 8 dagar till och med 2 veckor
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav frånvarande 2 - 4 veckor
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav frånvarande 4 veckor till 2 månader
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav frånvarande 2 - 3 månader
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav frånvarande 3- 6 månader
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
- varav frånvarande mer än 6 månader
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
ej varit frånvarande från arbetet till följd av besvären
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
kontakt med vårdpersonal
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
genomgång av rehabiliteringsbehov
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare och har mer än två veckors frånvaro de senaste 12 månaderna som följd av besvären
mindre än en månad - sjukfrånvarons längd innan genomgång av rehabiliteringsbehov
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare och har mer än två veckors frånvaro de senaste 12 månaderna som följd av besvären
1- 2 månader - sjukfrånvarons längd innan genomgång av rehabiliteringsbehov
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare och har mer än två veckors frånvaro de senaste 12 månaderna som följd av besvären
2 - 4 månader - sjukfrånvarons längd innan genomgång av rehabiliteringsbehov
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare och har mer än två veckors frånvaro de senaste 12 månaderna som följd av besvären
4 - 6 månader - sjukfrånvarons längd innan genomgång av rehabiliteringsbehov
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare och har mer än två veckors frånvaro de senaste 12 månaderna som följd av besvären
mer än 6 måndager - sjukfrånvarons längd innan genomgång av rehabiliteringsbehov
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare och har mer än två veckors frånvaro de senaste 12 månaderna som följd av besvären
upprepade korta perioder - sjukfrånvarons längd innan genomgång av rehabiliteringsbehov
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet, som inte är egenföretagare och har mer än två veckors frånvaro de senaste 12 månaderna som följd av besvären
åtgärd - gått ner i arbetstid
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
åtgärd - bytt arbetsgivare eller arbetsplats
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
åtgärd - förändrade arbetsuppgifter
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
åtgärd - avlastning
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
åtgärd - nya arbetsverktyg
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
åtgärd - personlig stöttning av chefen
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet
åtgärd - omplacering
Bas: Sysselsatta med besvär senaste 12 månaderna av olyckshändelse och/eller andra förhållanden i arbetet

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-28
Kontakt
Ingrid Persson, SCB
+46 010-479 46 66
ingrid.persson@scb.se

Enhet
Andel av de sysselsatta enligt undersökningen Arbetsorsakade besvär:
procent
Osäkerhetstal (+/-):
procent
Referenstid
Andel av de sysselsatta enligt undersökningen Arbetsorsakade besvär:
Senaste 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (jan, feb resp. mars)
Osäkerhetstal (+/-):
Senaste 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (jan, feb resp. mars)
Datatyp
Andel av de sysselsatta enligt undersökningen Arbetsorsakade besvär:
Osäkerhetstal (+/-):
Kalenderkorrigerad
Andel av de sysselsatta enligt undersökningen Arbetsorsakade besvär:
Nej
Osäkerhetstal (+/-):
Nej
Säsongsrensad
Andel av de sysselsatta enligt undersökningen Arbetsorsakade besvär:
Nej
Osäkerhetstal (+/-):
Nej
Skapad datum
2019-06-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Arbetsmiljöverket (AV)
Matris
000002P7