Antal sysselsatta enl. besvärsundersökningen efter kön och näringsgren SNI 2007. År 2010 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 15 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
antal
Kontakt
Ingrid Persson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 66
Fax: +46
e-post: ingrid.persson@scb.se
Senast uppdaterad
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
2012-10-31
Referenstid
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
Första kvartalet resp år
Datatyp
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
Nej
Säsongsrensad
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt besvärsundersökningen:
Nej
Skapad datum
2018-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Arbetsmiljöverket (AV)
Matris
AM0502AC