Befolkningen 16-64 år (AKU) efter kön, ålder och arbetskraftstillhörighet. År 1976 - 2004
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

arbetskraftstillhörighet Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Sysselsatta och Arbetslösa utgör Arbetskraften, vilken tillsammans med Ej i arbetskraften utgör totalen. Frånvarande utgörs av Sysselsatta minus I arbete.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-01-26
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Befolkningen (AKU), 100-tal:
100-tal
Datatyp
Befolkningen (AKU), 100-tal:
Medel
Kalenderkorrigerad
Befolkningen (AKU), 100-tal:
Nej
Säsongsrensad
Befolkningen (AKU), 100-tal:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0402H1