Antalsuppgifter och förändringstal för Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2013M01 - 2017M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

typ av nyckeltal Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 57 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal (tusental):
tusental personer
Förändring mot föregående månad, procent:
procent
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 42 60
Fax: +46
e-post: aku@scb.se
Senast uppdaterad
Antal (tusental):
2017-10-19
Förändring mot föregående månad, procent:
2017-10-19
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
2017-10-19
Referenstid
Antal (tusental):
Månad
Förändring mot föregående månad, procent:
Månad
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Månad
Datatyp
Antal (tusental):
Stock
Förändring mot föregående månad, procent:
Stock
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal (tusental):
Nej
Förändring mot föregående månad, procent:
Nej
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal (tusental):
Nej
Förändring mot föregående månad, procent:
Nej
Förändring mot samma månad föregående år, procent:
Nej
Skapad datum
2017-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000J5