Andelsuppgifter och förändringstal för Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2013M01 - 2017M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

typ av nyckeltal Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Andel (procent):
procent
Förändring mot föregående månad, procent:
procent
Förändring mot samma månad föregående år, procentenheter:
procentenheter
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 42 60
Fax: +46
e-post: aku@scb.se
Senast uppdaterad
Andel (procent):
2017-09-14
Förändring mot föregående månad, procent:
2017-09-14
Förändring mot samma månad föregående år, procentenheter:
2017-09-14
Referenstid
Andel (procent):
Månad
Förändring mot föregående månad, procent:
Månad
Förändring mot samma månad föregående år, procentenheter:
Månad
Datatyp
Andel (procent):
Stock
Förändring mot föregående månad, procent:
Stock
Förändring mot samma månad föregående år, procentenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel (procent):
Nej
Förändring mot föregående månad, procent:
Nej
Förändring mot samma månad föregående år, procentenheter:
Nej
Säsongsrensad
Andel (procent):
Nej
Förändring mot föregående månad, procent:
Nej
Förändring mot samma månad föregående år, procentenheter:
Nej
Skapad datum
2017-10-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000J8