Unga 15-24 år (AKU) som varken arbetar eller studerar (NEET) efter kön och arbetskraftsstatus. Kvartal 2007K1 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

arbetskraftsstatus Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

arbetar/studerar eller ej

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 49 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Procent
Procentsatsen avser här andelen av arbetslösa respektive personer utanför arbetskraften som samtidigt tillhör gruppen unga som varken arbetar eller studerar.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-04-18
Kontakt
Vanja Hultkrantz, SCB
+46 010-479 46 03
Vanja.Hultkrantz@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal:
1000-tal
Procent:
procent
Felmarginal ±, procent:
procent
Datatyp
1000-tal:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal:
Medel
Procent:
Medel
Felmarginal ±, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Skapad datum
2019-07-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401C~