Unga 15-34 år (AKU) som varken arbetar eller studerar (NEET) efter kön och ålder. Kvartal 2007K1 - 2017K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

arbetar/studerar eller ej

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 43 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

tabellinnehåll
1000-tal
Måttet ungdomar som varken arbetar eller studerar avser åldersgruppen 15-24 år. Åldersgrupperna 25-29 och 30-34 finns endast med som referens.
Procent
Måttet ungdomar som varken arbetar eller studerar avser åldersgruppen 15-24 år. Åldersgrupperna 25-29 och 30-34 finns endast med som referens.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal:
1000-tal
Procent:
procent
Felmarginal ±, procent:
procent
Kontakt
Vanja Hultkrantz, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 03
Fax: +46
e-post: Vanja.Hultkrantz@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
1000-tal:
2017-10-19
Felmarginal ±, 1000-tal:
2017-10-19
Procent:
2017-10-19
Felmarginal ±, procent:
2017-10-19
Datatyp
1000-tal:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal:
Medel
Procent:
Medel
Felmarginal ±, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Skapad datum
2017-10-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401A~