Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Icke säsongrensade data. Månad 2013M01 - 2017M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

månad
2017M05
Fortsatt ökning av antalet anställda i kommunal sektor I maj 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 983 000 (±39 000), icke säsongrensat. Det var en ökning med 92 000 jämfört med maj 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 616 000 (±30 000), en ökning med 52 000. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 368 000 (±31 000), en ökning med 40 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 (±0,5) procent. Bland männen var den 69,7 (±0,8) procent och bland kvinnor var den 65,1 (±0,8) procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I maj 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 012 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,8 procent. Antalet anställda i maj 2017 uppgick till 4 475 000 (±43 000) enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 52 000 personer jämfört med maj 2016. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 750 000 (±42 000). Jämfört med maj 2016 var det en ökning med 53 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 725 000 (±34 000) personer. Vidare ökade antalet anställda i kommunal sektor med 45 000 jämfört med maj 2016 och uppgick till 1 166 000 (±33 000). Under de senaste sex månaderna är detta den femte månaden som antalet anställda i den kommunala sektorn ökar. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda. Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2017 i genomsnitt till 157,0 (±1,7) miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det ingen signifikant skillnad i arbetade timmar jämfört med maj 2016. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I maj 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,5 miljoner per vecka. I maj 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 387 000 (±25 000), icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 (±0,5) procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 208 000 (±19 000) och antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 179 000 (±18 000). Bland män uppgick arbetslöshetstalet till 7,4 (±0,7) procent och bland kvinnor uppgick det till 7,0 (±0,7) procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 138 000 (±17 000) arbetslösa. Av de arbetslösa ungdomarna var 97 000 (±14 000) heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 21,8 (±2,4) procent. För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I maj 2017 uppgick antalet arbetslösa till 357 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 110 000 och arbetslöshetstalet var 17,3 procent.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
tusental/procent:
tusental/procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
tusental/procent:
2017-06-20
Referenstid
tusental/procent:
Månad
Datatyp
tusental/procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
tusental/procent:
Nej
Säsongsrensad
tusental/procent:
Nej
Skapad datum
2017-07-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401N0