Sysselsatta 15-74 år (AKU) efter veckoarbetstid (överenskommen), kön och ålder. År 2005 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

veckoarbetstid (överenskommen)

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

tabellinnehåll
Felmarginal ±
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
tabellinnehåll: Sysselsatta , veckoarbetstid (överenskommen): 1-19 tim
Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1-19 tim, 20-34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt
tabellinnehåll: Sysselsatta , veckoarbetstid (överenskommen): 20-34 tim
Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1-19 tim, 20-34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt
tabellinnehåll: Sysselsatta , veckoarbetstid (överenskommen): 35+ tim
Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1-19 tim, 20-34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt
tabellinnehåll: Sysselsatta , veckoarbetstid (överenskommen): sysselsatta totalt
Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1-19 tim, 20-34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Sysselsatta:
1000-tal
Felmarginal ±:
1000-tal
Kontakt
Vanja Hultkrantz, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 03
Fax: +46
e-post: Vanja.Hultkrantz@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Sysselsatta:
2017-01-26
Felmarginal ±:
2017-01-26
Datatyp
Sysselsatta:
Medel
Felmarginal ±:
Medel
Kalenderkorrigerad
Sysselsatta:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Säsongsrensad
Sysselsatta:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Skapad datum
2017-02-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401JW