Medelarbetstid (överenskommen) per vecka för sysselsatta samt antal sysselsatta 15-74 år (AKU) efter inrikes - /utrikes född, kön och ålder. Månad 2005M04 - 2017M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

inrikes/utrikes född

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 150 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Medelarbetstid, timmar:
antal timmar
Felmarginal ±, timmar:
antal timmar
Sysselsatta, antal:
antal
Felmarginal ±, antal:
antal
Kontakt
Vanja Hultkrantz, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 03
Fax: +46
e-post: Vanja.Hultkrantz@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Medelarbetstid, timmar:
2017-10-19
Felmarginal ±, timmar:
2017-10-19
Sysselsatta, antal:
2017-10-19
Felmarginal ±, antal:
2017-10-19
Datatyp
Medelarbetstid, timmar:
Medel
Felmarginal ±, timmar:
Medel
Sysselsatta, antal:
Medel
Felmarginal ±, antal:
Medel
Kalenderkorrigerad
Medelarbetstid, timmar:
Nej
Felmarginal ±, timmar:
Nej
Sysselsatta, antal:
Nej
Felmarginal ±, antal:
Nej
Säsongsrensad
Medelarbetstid, timmar:
Nej
Felmarginal ±, timmar:
Nej
Sysselsatta, antal:
Nej
Felmarginal ±, antal:
Nej
Skapad datum
2017-10-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401ZA