Statistikdatabasen
Outnyttjat arbetskraftsutbud, antal personer 15-74 år och timmar (AKU) för arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande efter inrikes -/utrikes födda, kön och ålder. År 2005 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

outnyttjat arbetskraftsutbud

Totalt 4 Valda

Sök

inrikes/utrikes född

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-23
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1000-tal personer:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
1000-tal
Miljoner timmar:
miljoner timmar
Felmarginal ±, miljoner timmar:
miljoner timmar
Datatyp
1000-tal personer:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Medel
Miljoner timmar:
Medel
Felmarginal ±, miljoner timmar:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Nej
Miljoner timmar:
Nej
Felmarginal ±, miljoner timmar:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Nej
Miljoner timmar:
Nej
Felmarginal ±, miljoner timmar:
Nej
Skapad datum
2020-10-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401W7