Medelarbetstid (faktisk) för personer 15-74 år (AKU) med hemmaboende barn efter civilstånd, kön och yngsta barnets ålder. Månad 2005M04 - 2017M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

civilstånd

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

yngsta barnets ålder

Totalt 7 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 150 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

månad
2011M01
Korrigering 2011-07-14. Uppgifterna om civilstånd och antal hemmaboende barn har korrigerats från och med januari 2011. Korrigeringen påverkar grundtabellerna 28A, 28B, 29, 30, 31 samt tilläggstabellerna 19A och 19B.
2011M02
Korrigering 2011-07-14. Uppgifterna om civilstånd och antal hemmaboende barn har korrigerats från och med januari 2011. Korrigeringen påverkar grundtabellerna 28A, 28B, 29, 30, 31 samt tilläggstabellerna 19A och 19B.
2011M03
Korrigering 2011-07-14. Uppgifterna om civilstånd och antal hemmaboende barn har korrigerats från och med januari 2011. Korrigeringen påverkar grundtabellerna 28A, 28B, 29, 30, 31 samt tilläggstabellerna 19A och 19B.
2011M04
Korrigering 2011-07-14. Uppgifterna om civilstånd och antal hemmaboende barn har korrigerats från och med januari 2011. Korrigeringen påverkar grundtabellerna 28A, 28B, 29, 30, 31 samt tilläggstabellerna 19A och 19B.
2011M05
Korrigering 2011-07-14. Uppgifterna om civilstånd och antal hemmaboende barn har korrigerats från och med januari 2011. Korrigeringen påverkar grundtabellerna 28A, 28B, 29, 30, 31 samt tilläggstabellerna 19A och 19B.
tabellinnehåll: Medelarbetstid , månad: 2011M01
Jämförelsekvartalet för statlig sektor har uppdaterats, detta inverkar på förändringstalen.
tabellinnehåll: Medelarbetstid , månad: 2011M02
Jämförelsekvartalet för statlig sektor har uppdaterats, detta inverkar på förändringstalen.
tabellinnehåll: Medelarbetstid , månad: 2011M03
Jämförelsekvartalet för statlig sektor har uppdaterats, detta inverkar på förändringstalen.
tabellinnehåll: Medelarbetstid , månad: 2011M04
Jämförelsekvartalet för statlig sektor har uppdaterats, detta inverkar på förändringstalen.
tabellinnehåll: Medelarbetstid , månad: 2011M05
Jämförelsekvartalet för statlig sektor har uppdaterats, detta inverkar på förändringstalen.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Medelarbetstid:
timmar
Felmarginal ±:
timmar
Kontakt
Vanja Hultkrantz, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 03
Fax: +46
e-post: Vanja.Hultkrantz@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Medelarbetstid:
2017-10-19
Felmarginal ±:
2017-10-19
Datatyp
Medelarbetstid:
Medel
Felmarginal ±:
Medel
Kalenderkorrigerad
Medelarbetstid:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Säsongsrensad
Medelarbetstid:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Skapad datum
2017-10-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401XY