Statistikdatabasen
Outnyttjat arbetskraftsutbud, antal personer 15-74 år och timmar (AKU) för arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande efter kön och ålder. Månad 2005M04 - 2020M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

outnyttjat arbetskraftsutbud

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 9 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 186 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är samtliga skattningar behäftade med osäkerhet. I det fall en skattning är baserad på färre än 20 observationer på månadsbasis kan osäkerheten anses vara alltför hög och skattningen redovisas inte. I dessa fall ersätts värdet med två prickar [..].
outnyttjat arbetskraftsutbud
undersysselsatta
Personer som arbetar mindre än de skulle vilja och som kunnat arbeta mer referensveckan.
latent arbetssökande
Personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta referensveckan.
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal personer
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, miljoner timmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal personer
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, miljoner timmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-15
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1000-tal personer:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
1000-tal
Miljoner timmar:
miljoner timmar
Felmarginal ±, miljoner timmar:
miljoner timmar
Datatyp
1000-tal personer:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Medel
Miljoner timmar:
Medel
Felmarginal ±, miljoner timmar:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Nej
Miljoner timmar:
Nej
Felmarginal ±, miljoner timmar:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Nej
Miljoner timmar:
Nej
Felmarginal ±, miljoner timmar:
Nej
Skapad datum
2020-10-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401UL