Outnyttjat arbetskraftsutbud, antal personer 15-74 år och timmar (AKU) för arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande efter kön och ålder. Kvartal 2005K2 - 2019K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

outnyttjat arbetskraftsutbud

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 9 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

outnyttjat arbetskraftsutbud
undersysselsatta
Personer som arbetar mindre än de skulle vilja och som kunnat arbeta mer referensveckan.
latent arbetssökande
Personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta referensveckan.
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal personer
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, milj. timmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal personer
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, milj. timmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-14
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 40 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1000-tal personer:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
1000-tal
Miljoner timmar:
miljoner timmar
Felmarginal ±, milj. timmar:
miljoner timmar
Datatyp
1000-tal personer:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Medel
Miljoner timmar:
Medel
Felmarginal ±, milj. timmar:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Nej
Miljoner timmar:
Nej
Felmarginal ±, milj. timmar:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Nej
Miljoner timmar:
Nej
Felmarginal ±, milj. timmar:
Nej
Skapad datum
2019-11-14
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401UP