Ej i arbetskraften, antal personer 15-74 år (AKU) efter önskemål/möjligheter till förvärvsarbete samt efter kön och ålder. Månad 2005M04 - 2019M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

önskemål/möjligheter till förvärvsarbete

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 170 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

önskemål/möjligheter till förvärvsarbete
velat och kunnat arbeta under ref veckan
Långvarigt sjuka eller intagna för vård 1 år framåt eller mer ingår ej.
velat men ej kunnat arbeta under ref veckan
Långvarigt sjuka eller intagna för vård 1 år framåt eller mer ingår ej.
ej velat arbeta: studerande
Långvarigt sjuka eller intagna för vård 1 år framåt eller mer ingår ej.
ej velat arbeta: sjuk
Långvarigt sjuka eller intagna för vård 1 år framåt eller mer ingår ej.
ej velat arbeta: skäl utöver studerande och sjuk
Långvarigt sjuka eller intagna för vård 1 år framåt eller mer ingår ej.
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-19
Kontakt
Vanja Hultkrantz, SCB
+46 010-479 46 03
Vanja.Hultkrantz@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal:
1000-tal
Datatyp
1000-tal:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Skapad datum
2019-07-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401UF