Ej i arbetskraften, antal personer 15-74 år (AKU) efter önskemål/möjligheter till förvärvsarbete samt efter kön och ålder. Kvartal 2005K2 - 2017K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

önskemål/möjligheter till förvärvsarbete

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

önskemål/möjligheter till förvärvsarbete
velat och kunnat arbeta under ref veckan
Långvarigt sjuka eller intagna för vård 1 år framåt eller mer ingår ej.
velat men ej kunnat arbeta under ref veckan
Långvarigt sjuka eller intagna för vård 1 år framåt eller mer ingår ej.
ej velat arbeta: studerande
Långvarigt sjuka eller intagna för vård 1 år framåt eller mer ingår ej.
ej velat arbeta: sjuk
Långvarigt sjuka eller intagna för vård 1 år framåt eller mer ingår ej.
ej velat arbeta: skäl utöver studerande och sjuk
Långvarigt sjuka eller intagna för vård 1 år framåt eller mer ingår ej.
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal:
1000-tal
Kontakt
Vanja Hultkrantz, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 03
Fax: +46
e-post: Vanja.Hultkrantz@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
1000-tal:
2017-10-19
Felmarginal ±, 1000-tal:
2017-10-19
Datatyp
1000-tal:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Skapad datum
2017-10-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401UH