Arbetslösa 15-74 år (AKU) efter arbetslöshetstidens längd, kön och ålder. År 2005 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

arbetslöshetstid

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

tabellinnehåll
Arbetslösa, 1000-tal
Revidering 2015-01-20 och 2015-06-08
För perioden april 2005-januari 2006 baseras uppgifter om arbetslöshetstider delvis på imputerade värden (modellimputering) på grund av insamlingsproblem. Andelen imputerade värden är dock begränsade. Andelen var mellan en och fem procent under april-oktober 2005 samt mellan 17 och 25 procent under november 2005-januari 2006.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Arbetslösa, 1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal:
1000-tal
Kontakt
Vanja Hultkrantz, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 03
Fax: +46
e-post: Vanja.Hultkrantz@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Arbetslösa, 1000-tal:
2017-01-26
Felmarginal ±, 1000-tal:
2017-01-26
Datatyp
Arbetslösa, 1000-tal:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal:
Medel
Kalenderkorrigerad
Arbetslösa, 1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Säsongsrensad
Arbetslösa, 1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Skapad datum
2017-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401G0