Statistikdatabasen
Frånvarande från arbetet/frånvarotimmar 15-74 år under referensveckan (AKU) efter frånvaroorsak, kön och ålder. År 2005 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

frånvaroorsak

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

frånvaroorsak
Endast frånvaro i huvudsysslan ingår
frånvaroorsak
Endast frånvaro i huvudsysslan ingår
frånvaroorsak
Endast frånvaro i huvudsysslan ingår
frånvaroorsak
Endast frånvaro i huvudsysslan ingår
frånvaroorsak
Endast frånvaro i huvudsysslan ingår
frånvaroorsak
Endast frånvaro i huvudsysslan ingår
frånvaroorsak
frånvaro utöver semester och sjuk
Består av övriga personliga skäl, arbetsmarknadsskäl samt arbetstidens förläggning och helg
tabellinnehåll
Felmarginal ±, hela referensveckan, 1000-tal
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, hela eller delar av referensveckan, 1000-tal
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, referensveckan, 1000-tal
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, hela referensveckan, 1000-tal
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, hela eller delar av referensveckan, 1000-tal
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, referensveckan, 1000-tal
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-23
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Hela referensveckan, 1000-tal personer:
1000-tal
Felmarginal ±, hela referensveckan, 1000-tal:
1000-tal
Hela eller delar av referensveckan, 1000-tal personer:
1000-tal
Felmarginal ±, hela eller delar av referensveckan, 1000-tal:
1000-tal
Referensveckan, 1000-tal timmar:
1000-tal
Felmarginal ±, referensveckan, 1000-tal:
1000-tal
Datatyp
Hela referensveckan, 1000-tal personer:
Medel
Felmarginal ±, hela referensveckan, 1000-tal:
Medel
Hela eller delar av referensveckan, 1000-tal personer:
Medel
Felmarginal ±, hela eller delar av referensveckan, 1000-tal:
Medel
Referensveckan, 1000-tal timmar:
Medel
Felmarginal ±, referensveckan, 1000-tal:
Medel
Kalenderkorrigerad
Hela referensveckan, 1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, hela referensveckan, 1000-tal:
Nej
Hela eller delar av referensveckan, 1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, hela eller delar av referensveckan, 1000-tal:
Nej
Referensveckan, 1000-tal timmar:
Nej
Felmarginal ±, referensveckan, 1000-tal:
Nej
Säsongsrensad
Hela referensveckan, 1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, hela referensveckan, 1000-tal:
Nej
Hela eller delar av referensveckan, 1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, hela eller delar av referensveckan, 1000-tal:
Nej
Referensveckan, 1000-tal timmar:
Nej
Felmarginal ±, referensveckan, 1000-tal:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004B2