Statistikdatabasen
Frånvaro i huvudsysslan bland anställda 15-74 år (personer och timmar) under referensveckan (AKU) efter kön och ålder. Månad 2005M04 - 2020M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 188 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är samtliga skattningar behäftade med osäkerhet. I det fall en skattning är baserad på färre än 20 observationer på månadsbasis kan osäkerheten anses vara alltför hög och skattningen redovisas inte. I dessa fall ersätts värdet med två prickar [..].
tabellinnehåll
Felmarginal ±, antal anställda med frånvaro
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, antal timmar med frånvaro
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, samtliga anställda
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, antal anställda med frånvaro
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, antal timmar med frånvaro
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, samtliga anställda
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-17
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal anställda med frånvaro:
1000-tal
Felmarginal ±, antal anställda med frånvaro:
1000-tal
Antal timmar med frånvaro:
1000-tal
Felmarginal ±, antal timmar med frånvaro:
1000-tal
Samtliga anställda:
1000-tal
Felmarginal ±, samtliga anställda:
1000-tal
Datatyp
Antal anställda med frånvaro:
Medel
Felmarginal ±, antal anställda med frånvaro:
Medel
Antal timmar med frånvaro:
Medel
Felmarginal ±, antal timmar med frånvaro:
Medel
Samtliga anställda:
Medel
Felmarginal ±, samtliga anställda:
Medel
Kalenderkorrigerad
Antal anställda med frånvaro:
Nej
Felmarginal ±, antal anställda med frånvaro:
Nej
Antal timmar med frånvaro:
Nej
Felmarginal ±, antal timmar med frånvaro:
Nej
Samtliga anställda:
Nej
Felmarginal ±, samtliga anställda:
Nej
Säsongsrensad
Antal anställda med frånvaro:
Nej
Felmarginal ±, antal anställda med frånvaro:
Nej
Antal timmar med frånvaro:
Nej
Felmarginal ±, antal timmar med frånvaro:
Nej
Samtliga anställda:
Nej
Felmarginal ±, samtliga anställda:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401QJ