Anställda totalt/fast 15-74 år (AKU) efter sektor, kön och ålder. År 2005 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

sektor

Totalt 6 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

sektor
Anställda per sektor redovisas för arbete i Sverige.
sektor
Anställda per sektor redovisas för arbete i Sverige.
sektor
Anställda per sektor redovisas för arbete i Sverige.
sektor
Anställda per sektor redovisas för arbete i Sverige.
tabellinnehåll
Felmarginal ±, anställda totalt
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Fast anställda
Fast anställda är en delmängd av anställda totalt.
Felmarginal ±, fast anställda
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, fast anställda
Fast anställda är en delmängd av anställda totalt.
tabellinnehåll
Felmarginal ±, anställda totalt
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, fast anställda
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-01-24
Kontakt
Vanja Hultkrantz, SCB
+46 010-479 46 03
Vanja.Hultkrantz@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Anställda totalt:
1 000-tal
Felmarginal ±, anställda totalt:
1 000-tal
Fast anställda:
1 000-tal
Felmarginal ±, fast anställda:
1 000-tal
Datatyp
Anställda totalt:
Medel
Felmarginal ±, anställda totalt:
Medel
Fast anställda:
Medel
Felmarginal ±, fast anställda:
Medel
Kalenderkorrigerad
Anställda totalt:
Nej
Felmarginal ±, anställda totalt:
Nej
Fast anställda:
Nej
Felmarginal ±, fast anställda:
Nej
Säsongsrensad
Anställda totalt:
Nej
Felmarginal ±, anställda totalt:
Nej
Fast anställda:
Nej
Felmarginal ±, fast anställda:
Nej
Skapad datum
2019-07-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401QF