Övertid i huvudsysslan bland anställda 15-74 år (personer och timmar) under referensveckan (AKU) efter typ av övertid, kön och ålder. Kvartal 2005K2 - 2019K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

typ av övertid

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

typ av övertid
Övertid inkluderar mertid
typ av övertid
Övertid inkluderar mertid
typ av övertid
Övertid inkluderar mertid
typ av övertid
Övertid inkluderar mertid
tabellinnehåll
Felmarginal ±, antal anställda
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, antal timmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, antal anställda
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, antal timmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-04-18
Kontakt
Vanja Hultkrantz, SCB
+46 010-479 46 03
Vanja.Hultkrantz@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal anställda:
1000-tal
Felmarginal ±, antal anställda:
1000-tal
Antal timmar:
1000-tal
Felmarginal ±, antal timmar:
1000-tal
Datatyp
Antal anställda:
Medel
Felmarginal ±, antal anställda:
Medel
Antal timmar:
Medel
Felmarginal ±, antal timmar:
Medel
Kalenderkorrigerad
Antal anställda:
Nej
Felmarginal ±, antal anställda:
Nej
Antal timmar:
Nej
Felmarginal ±, antal timmar:
Nej
Säsongsrensad
Antal anställda:
Nej
Felmarginal ±, antal anställda:
Nej
Antal timmar:
Nej
Felmarginal ±, antal timmar:
Nej
Skapad datum
2019-07-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401RH