Statistikdatabasen
Övertid i huvudsysslan bland anställda 15-74 år (personer och timmar) under referensveckan (AKU) efter typ av övertid, kön och ålder. Kvartal 2005K2 - 2020K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

typ av övertid

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 62 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är samtliga skattningar behäftade med osäkerhet. I det fall en skattning är baserad på färre än 20 observationer på månadsbasis kan osäkerheten anses vara alltför hög och skattningen redovisas inte. I dessa fall ersätts värdet med två prickar [..].
typ av övertid
Övertid inkluderar mertid
typ av övertid
Övertid inkluderar mertid
typ av övertid
Övertid inkluderar mertid
typ av övertid
Övertid inkluderar mertid
tabellinnehåll
Felmarginal ±, antal anställda
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, antal timmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, antal anställda
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, antal timmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-15
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal anställda:
1000-tal
Felmarginal ±, antal anställda:
1000-tal
Antal timmar:
1000-tal
Felmarginal ±, antal timmar:
1000-tal
Datatyp
Antal anställda:
Medel
Felmarginal ±, antal anställda:
Medel
Antal timmar:
Medel
Felmarginal ±, antal timmar:
Medel
Kalenderkorrigerad
Antal anställda:
Nej
Felmarginal ±, antal anställda:
Nej
Antal timmar:
Nej
Felmarginal ±, antal timmar:
Nej
Säsongsrensad
Antal anställda:
Nej
Felmarginal ±, antal anställda:
Nej
Antal timmar:
Nej
Felmarginal ±, antal timmar:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401RH