Statistikdatabasen
Sysselsatta 15-74 år (AKU), därav i arbete samt därav frånvarande hela veckan efter kön och ålder. Kvartal 1970K1 - 2020K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 10 Valda

Sök

arbetskraftstillhörighet

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 203 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För perioden 1970Kv1-1986Kv4 finns inga skattningar för åldersgruppen 20-24 år, detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
För perioden 1970Kv1-2000Kv4 var populationen 16-64 år. Därför finns inga skattningar för åldersgrupperna 15-74 år, 15-19 år, 15-24 år, 65-74 år, detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
För perioden 1970Kv1-2005Kv1 innehåller tidsserien "länkade data” (för mer info om länkade data, se här och här). Inga felmarginaler (osäkerhetstal) redovisas för perioden, detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-15
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal:
1000-tal
Datatyp
1000-tal:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000V3