Sysselsatta som studerar 15-74 år (AKU) - genomsnittligt antal arbets-/studietimmar per vecka samt antal sysselsatta efter kön och ålder. Kvartal 2005K2 - 2017K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

tabellinnehåll
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, sysselsatta
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, sysselsatta
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Genomsnittligt (faktiskt) arbetade timmar:
timmar
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar:
timmar
Genomsnittligt antal studietimmar:
timmar
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar:
timmar
Sysselsatta:
1000-tal
Felmarginal ±, sysselsatta:
1000-tal
Kontakt
Vanja Hultkrantz, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 03
Fax: +46
e-post: Vanja.Hultkrantz@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Genomsnittligt (faktiskt) arbetade timmar:
2017-10-19
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar:
2017-10-19
Genomsnittligt antal studietimmar:
2017-10-19
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar:
2017-10-19
Sysselsatta:
2017-10-19
Felmarginal ±, sysselsatta:
2017-10-19
Datatyp
Genomsnittligt (faktiskt) arbetade timmar:
Medel
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar:
Medel
Genomsnittligt antal studietimmar:
Medel
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar:
Medel
Sysselsatta:
Medel
Felmarginal ±, sysselsatta:
Medel
Kalenderkorrigerad
Genomsnittligt (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Genomsnittligt antal studietimmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar:
Nej
Sysselsatta:
Nej
Felmarginal ±, sysselsatta:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittligt (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Genomsnittligt antal studietimmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar:
Nej
Sysselsatta:
Nej
Felmarginal ±, sysselsatta:
Nej
Skapad datum
2018-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401OX