Sysselsatta som studerar 15-74 år (AKU) - genomsnittligt antal arbets-/studietimmar per vecka samt antal sysselsatta efter kön och ålder. Kvartal 2005K2 - 2016K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 47 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

tabellinnehåll
Felmarginal ±, genomsn (faktiskt) arbetade timmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, genomsn studietimmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, sysselsatta
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, genomsn (faktiskt) arbetade timmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, genomsn studietimmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, sysselsatta
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Genomsn (faktiskt) arbetade timmar:
timmar
Felmarginal ±, genomsn (faktiskt) arbetade timmar:
timmar
Genomsn studietimmar:
timmar
Felmarginal ±, genomsn studietimmar:
timmar
Sysselsatta:
1000-tal
Felmarginal ±, sysselsatta:
1000-tal
Kontakt
Vanja Hultkrantz, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 46 03
Fax: +46
e-post: Vanja.Hultkrantz@scb.se
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 01
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Genomsn (faktiskt) arbetade timmar:
2017-01-26
Felmarginal ±, genomsn (faktiskt) arbetade timmar:
2017-01-26
Genomsn studietimmar:
2017-01-26
Felmarginal ±, genomsn studietimmar:
2017-01-26
Sysselsatta:
2017-01-26
Felmarginal ±, sysselsatta:
2017-01-26
Datatyp
Genomsn (faktiskt) arbetade timmar:
Medel
Felmarginal ±, genomsn (faktiskt) arbetade timmar:
Medel
Genomsn studietimmar:
Medel
Felmarginal ±, genomsn studietimmar:
Medel
Sysselsatta:
Medel
Felmarginal ±, sysselsatta:
Medel
Kalenderkorrigerad
Genomsn (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Genomsn studietimmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn studietimmar:
Nej
Sysselsatta:
Nej
Felmarginal ±, sysselsatta:
Nej
Säsongsrensad
Genomsn (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Genomsn studietimmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn studietimmar:
Nej
Sysselsatta:
Nej
Felmarginal ±, sysselsatta:
Nej
Skapad datum
2017-03-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0401OX