Statistikdatabasen
Befolkningen 15-74 år (AKU) efter kön, ålder och arbetskraftstillhörighet. År 1970 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 10 Valda

Sök

arbetskraftstillhörighet

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För perioden 1970-1986 finns inga skattningar för åldersgruppen 20-24 år, detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
För perioden 1970-2000 var populationen 16-64 år. Därför finns inga skattningar för åldersgrupperna 15-74 år, 15-19 år, 15-24 år, 65-74 år, detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
För perioden 1970-2004 innehåller tidsserien "länkade data” (för mer info om ”länkade data”, se här och här). Inga felmarginaler (osäkerhetstal) redovisas för perioden, detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
tabellinnehåll: Procent , arbetskraftstillhörighet: ej i arbetskraften
För ”Befolkningen ”och ”Ej i arbetskraften” finns inga andelskattningar och tillhörande felmarginaler (osäkerhetstal), detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
tabellinnehåll: Felmarginal ±, procent , arbetskraftstillhörighet: ej i arbetskraften
För ”Befolkningen ”och ”Ej i arbetskraften” finns inga andelskattningar och tillhörande felmarginaler (osäkerhetstal), detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
tabellinnehåll: Procent , arbetskraftstillhörighet: befolkningen
För ”Befolkningen ”och ”Ej i arbetskraften” finns inga andelskattningar och tillhörande felmarginaler (osäkerhetstal), detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
tabellinnehåll: Felmarginal ±, procent , arbetskraftstillhörighet: befolkningen
För ”Befolkningen ”och ”Ej i arbetskraften” finns inga andelskattningar och tillhörande felmarginaler (osäkerhetstal), detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-23
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal:
1000-tal
Procent:
procent
Felmarginal ±, procent:
procent
Datatyp
1000-tal:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal:
Medel
Procent:
Medel
Felmarginal ±, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001CE