Statistikdatabasen
Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 139 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ekonomisk indikator
Arbetskostnadsindex, arbetare
Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.
Arbetskostnadsindex, tjänstemän
Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.
månad
2020M07
Arbetskostnadsindex, juli 2020

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats till 128,8 för arbetare och 137,5 för tjänstemän. Jämfört med juli 2019 har arbetskraftskostnaden minskat med 0,1 procent för arbetare och ökat med 2,5 procent för tjänstemän.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-09-30
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Förändring från motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0301AI