Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2019M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 127 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ekonomisk indikator
Arbetskostnadsindex, arbetare
Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.
Arbetskostnadsindex, tjänstemän
Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.
månad
2017M01
Arbetskostnadsindex, januari 2017
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för januari beräknats till 123,6 för arbetare och 126,0 för tjänstemän. Sedan januari 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,3 procent för arbetare och 3,0 procent för tjänstemän.
2017M02
Arbetskostnadsindex, februari 2017
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari 2017 beräknats till 123,6 för arbetare och 126,5 för tjänstemän. Sedan februari 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,1 procent för arbetare och 2,8 procent för tjänstemän.
2017M03
Arbetskostnadsindex, mars 2017
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för mars 2017 beräknats till 123,0 för arbetare och 126,4 för tjänstemän. Sedan mars 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,2 procent för arbetare och 2,7 procent för tjänstemän.
2017M04
Arbetskostnadsindex, april 2017
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för april beräknats till 124,9 för arbetare och 127,0 för tjänstemän. Sedan april 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,6 procent för arbetare och 2,7 procent för tjänstemän.
2017M05
Arbetskostnadsindex, maj 2017
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj beräknats till 125,0 för arbetare och 127,1 för tjänstemän. Sedan maj 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,8 procent för både arbetare respektive tjänstemän.
2017M06
Arbetskostnadsindex, juni 2017 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats till 125,0 för arbetare och 126,8 för tjänstemän. Sedan juni 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,6 procent för arbetare respektive 2,5 procent för tjänstemän.
2017M07
Arbetskostnadsindex, juli 2017

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli beräknats till 122,9 för arbetare och 126,8 för tjänstemän. Sedan juli 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,7 procent för arbetare respektive 2,6 procent för tjänstemän.
2017M08
Arbetskostnadsindex, augusti 2017
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti beräknats till 121,7 för arbetare och 126,5 för tjänstemän. Sedan augusti 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare respektive 2,6 procent för tjänstemän.
2017M09
Arbetskostnadsindex, september 2017
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för september beräknats till 123,8 för arbetare och 127,9 för tjänstemän. Sedan september 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,0 procent för arbetare respektive 2,6 procent för tjänstemän.
2017M10
Arbetskostnadsindex, oktober 2017
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för oktober beräknats till 124,9 för arbetare och 128,3 för tjänstemän. Sedan oktober 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,9 procent för arbetare respektive 2,4 procent för tjänstemän.
2017M11
Arbetskostnadsindex, november 2017
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för november beräknats till 125,3 för arbetare och 128,7 för tjänstemän. Sedan november 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,8 procent för arbetare respektive 2,3 procent för tjänstemän.
2017M12
Arbetskostnadsindex, december 2017

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för december beräknats till 126,3 för arbetare och 129,1 för tjänstemän. Sedan december 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,2 procent för arbetare respektive 2,5 procent för tjänstemän.
2018M01
Arbetskostnadsindex, januari 2018
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för januari beräknats till 126,3 för arbetare och 130,0 för tjänstemän. Sedan januari 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,4 procent för arbetare respektive 2,9 procent för tjänstemän.
2018M02
2018M01

Arbetskostnadsindex, januari 2018
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för januari beräknats till 126,3 för arbetare och 130,0 för tjänstemän. Sedan januari 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,4 procent för arbetare respektive 2,9 procent för tjänstemän.


2018M02

Arbetskostnadsindex, februari 2018
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 126,5 för arbetare och 129,9 för tjänstemän. Sedan februari 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,3 procent för arbetare respektive 2,7 procent för tjänstemän.
2018M03
Arbetskostnadsindex, mars 2018
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för mars beräknats till 126,7 för arbetare och 130,3 för tjänstemän. Sedan mars 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 procent för arbetare respektive 3,1 procent för tjänstemän.
2018M04
Arbetskostnadsindex, april 2018
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för april beräknats till 128,0 för arbetare och 130,7 för tjänstemän. Sedan april 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,5 procent för arbetare respektive 2,9 procent för tjänstemän.
2018M05
Arbetskostnadsindex, maj 2018

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj beräknats till 128,8 för arbetare och 131,2 för tjänstemän. Sedan maj 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 procent för arbetare respektive 3.2 procent för tjänstemän.
2018M07
Arbetskostnadsindex, juli 2018

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli beräknats till 126,2 för arbetare och 130,8 för tjänstemän. Sedan juli 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,7 procent för arbetare respektive 3,2 procent för tjänstemän.
2018M08
Arbetskostnadsindex, augusti 2018

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti beräknats till 124,4 för arbetare och 130,6 för tjänstemän. Sedan augusti 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,2 procent för arbetare respektive 3,2 procent för tjänstemän.
2018M09
Arbetskostnadsindex, september 2018

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för september beräknats till 127,0 för arbetare och 131,7 för tjänstemän. Sedan september 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,6 procent för arbetare respektive 3,0 procent för tjänstemän.
2018M10
Arbetskostnadsindex, oktober 2018

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för oktober beräknats till 128,1 för arbetare och 132,2 för tjänstemän. Sedan oktober 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,6 procent för arbetare respektive 3,0 procent för tjänstemän.
2018M11
Arbetskostnadsindex, november 2018

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för november beräknats till 128,2 för arbetare och 132,7 för tjänstemän. Sedan november 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,3 procent för arbetare respektive 3,1 procent för tjänstemän.
2018M12
Arbetskostnadsindex, december 2018

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för december beräknats till 129,6 för arbetare och 133,0 för tjänstemän. Sedan december 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,6 procent för arbetare respektive 3,0 procent för tjänstemän.
2019M01
Arbetskostnadsindex, januari 2019

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för januari beräknats till 129,1 för arbetare och 132,3 för tjänstemän. Sedan januari 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,2 procent för arbetare respektive 1,8 procent för tjänstemän.
2019M02
Arbetskostnadsindex, februari 2019

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 128,7 för arbetare och 132,5 för tjänstemän. Sedan februari 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,7 procent för arbetare respektive 2,0 procent för tjänstemän.
2019M03
Arbetskostnadsindex, mars 2019
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för mars beräknats till 128,7 för arbetare och 133,0 för tjänstemän. Sedan mars 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,6 procent för arbetare respektive 2,1 procent för tjänstemän.
2019M05
Arbetskostnadsindex, maj 2019


Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj beräknats till 131,3 för arbetare och 134,5 för tjänstemän. Sedan maj 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,9 procent för arbetare respektive 2,5 procent för tjänstemän.
2019M06
Arbetskostnadsindex, juni 2019
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats till 131,5 för arbetare och 134,3 för tjänstemän. Sedan juni 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,1 procent för arbetare respektive 2,4 procent för tjänstemän.
2019M07
Arbetskostnadsindex, juli 2019

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli beräknats till 128,9 för arbetare och 134,2 för tjänstemän. Sedan juli 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,1 procent för arbetare respektive 2,6 procent för tjänstemän.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-09-30
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Emma Strand, SCB
+46 010-479 61 01
emma.strand@scb.se

Enhet
Förändring från motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2019-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0301AI