Statistikdatabasen
Löneindex för industriarbetare (LÖI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartalsmittmånad 1994M02 - 2000M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 20 Valda

Sök

kvartalsmittmånad Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Indextalen för de två senaste inlagda kvartalen är preliminära. Tidsserien uppdateras ej.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2000-07-31
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Löneindex för industriarbetare (LÖI), feb 1994=100:
index
Referenstid
Löneindex för industriarbetare (LÖI), feb 1994=100:
Februari, maj, augusti, november
Datatyp
Löneindex för industriarbetare (LÖI), feb 1994=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Löneindex för industriarbetare (LÖI), feb 1994=100:
Nej
Säsongsrensad
Löneindex för industriarbetare (LÖI), feb 1994=100:
Nej
Bastid
Löneindex för industriarbetare (LÖI), feb 1994=100:
1994M02
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0301A4