Statistikdatabasen
Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk) efter näringsgren SNI2002. Månad 1996M01 - 2008M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2002

Totalt 9 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 156 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Två månader efter undersökningsmånaden publiceras preliminära indextal. Dessa uppdateras med retroaktiva löner och annan nytillkommen information under tolv månader och fastställs därefter som definitiva. Detta är nytt från och med januari 2004, tidigare fastställdes indextalen efter sex månader. Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år.
tabellinnehåll: Prel , månad: 2007M07
På grund av fel i beräkningarna av engångsbelopp har M-O för juli - oktober 2007 samt C-O för juli - september 2007 reviderats.
tabellinnehåll: Prel , månad: 2007M08
På grund av fel i beräkningarna av engångsbelopp har M-O för juli - oktober 2007 samt C-O för juli - september 2007 reviderats.
tabellinnehåll: Prel , månad: 2007M09
På grund av fel i beräkningarna av engångsbelopp har M-O för juli - oktober 2007 samt C-O för juli - september 2007 reviderats.
tabellinnehåll: Prel , månad: 2007M10
På grund av fel i beräkningarna av engångsbelopp har M-O för juli - oktober 2007 samt C-O för juli - september 2007 reviderats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2009-03-02
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Prel:
index
Def:
index
Referenstid
Prel:
Månad
Def:
Månad
Datatyp
Prel:
Flöde
Def:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Prel:
Nej
Def:
Nej
Säsongsrensad
Prel:
Nej
Def:
Nej
Bastid
Prel:
1994K1
Def:
1994K1
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0301C5