Statistikdatabasen
Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 1999K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 9 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Indextalen för de två senaste inlagda kvartalen är preliminära. Tidsserien uppdateras ej.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
1999-11-09
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100:
index
Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100:
index
Referenstid
Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100:
Helt kvartal
Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100:
Helt kvartal
Datatyp
Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100:
Medel
Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100:
Nej
Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100:
Nej
Säsongsrensad
Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100:
Nej
Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100:
Nej
Bastid
Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100:
1994K1
Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100:
1994K1
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0301A1