Statistikdatabasen
Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 25 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 154 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Arbetskostnaderna har påverkats nedåt av den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna från och med mars och att staten ersätter arbetsgivarna för sjuklönekostnader från och med april. Detta påverkar alla företag men får större påverkan inom vissa branscher och påverkar index för arbetarna mer än index för tjänstemän.
Anställda inom LO-förbundens löneavtalsområden klassificeras som arbetare. Övriga klassificeras som tjänstemän.
Preliminära indextal publiceras cirka två månader efter referensmånaden. Förutom januari som publiceras en månad senare i samband med februari. Arbetsgivaravgifterna är prognosticerade och retroaktiv lön ingår inte.
Definitiva indextal publiceras cirka 14 månader efter referensmånaden. Arbetsgivaravgifterna är de faktiska utfallen för perioden. Retroaktiv lön och senare inkomna rättningar från företag ingår.
Enligt kodstandarden SNI2007. För mer information, se: http://www.sni2007.scb.se/
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-12-22
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Preliminärt, 2008M01=100:
index
Definitivt, 2008M01=100:
index
Referenstid
Preliminärt, 2008M01=100:
Månad
Definitivt, 2008M01=100:
Månad
Datatyp
Preliminärt, 2008M01=100:
Flöde
Definitivt, 2008M01=100:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Preliminärt, 2008M01=100:
Nej
Definitivt, 2008M01=100:
Nej
Säsongsrensad
Preliminärt, 2008M01=100:
Nej
Definitivt, 2008M01=100:
Nej
Bastid
Preliminärt, 2008M01=100:
2008M01
Definitivt, 2008M01=100:
2008M01
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0301AC