Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2019M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 21 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 140 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I AKI ändras ungdomsrabatten samma månad som rabatten ändras för arbetsgivarna. För 2016 innebar detta att arbetsgivaravgiften förändrades i juni.
Anställda inom LO-förbundens löneavtalsområden klassificeras som arbetare. Övriga klassificeras som tjänstemän.
Preliminära indextal publiceras cirka två månader efter referensmånaden. Förutom januari som publiceras en månad senare i samband med februari. Arbetsgivaravgifterna är prognosticerade och retroaktiv lön ingår inte.
Definitiva indextal publiceras cirka 14 månader efter referensmånaden. Arbetsgivaravgifterna är de faktiska utfallen för perioden. Retroaktiv lön och senare inkomna rättningar från företag ingår.
Enligt kodstandarden SNI2007. För mer information, se: http://www.sni2007.scb.se/

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-10-30
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Emma Strand, SCB
+46 010-479 61 01
emma.strand@scb.se

Enhet
Preliminärt, 2008M01=100:
index
Definitivt, 2008M01=100:
index
Referenstid
Preliminärt, 2008M01=100:
Månad
Definitivt, 2008M01=100:
Månad
Datatyp
Preliminärt, 2008M01=100:
Flöde
Definitivt, 2008M01=100:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Preliminärt, 2008M01=100:
Nej
Definitivt, 2008M01=100:
Nej
Säsongsrensad
Preliminärt, 2008M01=100:
Nej
Definitivt, 2008M01=100:
Nej
Bastid
Preliminärt, 2008M01=100:
2008M01
Definitivt, 2008M01=100:
2008M01
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0301AA