Antal sjukdagar och sjukfall per anställd efter kön och sektor. Kvartal 2015K2 - 2020K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-09
Kontakt
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Sjukdagar:
antal dagar per anställd
Sjukfall:
antal fall per anställd
Referenstid
Sjukdagar:
Kvartal
Sjukfall:
Kvartal
Datatyp
Sjukdagar:
Medel
Sjukfall:
Medel
Kalenderkorrigerad
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Säsongsrensad
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000DV