Statistikdatabasen
Egna företagare i riket (dagbef) efter yrke (4-siffrig SSYK 96), födelseland och kön. År 2010 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

yrke

Totalt 356 Valda

Sök

födelseland

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statistiken avser endast de företagare som enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAMS är sysselsatta och har yrkesställning 4, vilka är enskilda näringsidkare, handelsbolagsägare och kommanditbolagsägare.
Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011.
Tidseriebrottet medför även en förändringar i bearbetningarna för att klassificera egna företagare i RAMS. Fr.o.m. årgång 2011 kommer alla egna företagare oavsett ålder att avgränsas på samma sätt. Detta innebär att en deklaration av aktiv näringsverksamhet är ett tillräckligt krav för att klassificeras som förvärvsarbetande oavsett ålder. Tidigare, för att bli förvärvsarbetande har lönebeloppet behövt komma över ett beräknat gränsvärde, samma gränsvärde som för anställda som är 65 år eller äldre. Detta innebar större krav på egna företagare att bli klassade som förvärvsarbetande i åldern 65-84 år jämfört med egna företagare i yngre åldersgrupper. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.
Om det inte har gått att sätta en yrkeskod via bakgrundsinformationen är yrkesuppgifter den senast kända yrkesuppgiften så därför finns det individer som har en yrkeskod som inte överensstämmer med det yrket som man utövar på sitt företag. Yrkesuppgiften kan t.ex. komma från en tidigare anställning. Därför förekommer det yrken som Vårdbiträden, Receptionister eller Telefonister som inte är yrken man vanligtvis har som företagare.
Bortfallet av yrkeskoder beror till stor del på om det funnits bakgrundsinformation om de företag som individerna har, därför är det störst bortfall av yrkeskoder för individer på företag som saknar bransch (SNI07).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-02-12
Kontakt
Susanne Gullberg Brännström, SCB
+46 010-479 66 61
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
linn.eriksson@scb.se

Enhet
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
antal
Datatyp
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Nej
Säsongsrensad
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0208AC