Egna företagare i regionen (dagbef) efter region (NUTS2), yrke (3-siffrig SSYK 2012), ålder och kön. År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 9 Valda

Sök

yrke

Totalt 150 Valda

Sök

ålder

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras.
Statistiken avser endast de företagare som enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAMS är sysselsatta och har yrkesställning 4, vilka är enskilda näringsidkare, handelsbolagsägare och kommanditbolagsägare.
Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011.
Om det inte har gått att sätta en yrkeskod via bakgrundsinformationen är yrkesuppgifter den senast kända yrkesuppgiften så därför finns det individer som har en yrkeskod som inte överensstämmer med det yrket som man utövar på sitt företag. Yrkesuppgiften kan t.ex. komma från en tidigare anställning. Därför förekommer det yrken som Vårdbiträden, Receptionister eller Telefonister som inte är yrken man vanligtvis har som företagare.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-03-07
Kontakt
Susanne Gullberg Brännström, SCB
+46 010-479 66 61
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
linn.eriksson@scb.se

Enhet
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
antal
Datatyp
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Nej
Säsongsrensad
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Nej
Skapad datum
2019-10-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001GC