Statistikdatabasen
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter region, yrke (3-siffrig SSYK 2012), näringsgren SNI2007 (grov nivå) och kön. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Yrke (SSYK 2012)

Totalt 149 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 16 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras.
För anställda i åldern 16–64 år 2014 avser de flesta yrkesuppgifter, 74 procent, förhållandena under referensåret eller året efter. 19 procent av uppgifterna är imputerade via en modell som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen hade i registret sedan tidigare. Detta gör att det kan finnas yrken i branscher eller sektorer där de verkar avvikande. Den tidigare koden som använts får vara maximalt fem år gammal.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-05
Kontakt
Susanne Gullberg Brännström, SCB
+46 010-479 66 61
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
linn.eriksson@scb.se

Enhet
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
antal
Datatyp
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
Nej
Säsongsrensad
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000PJ