Statistikdatabasen
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter region, yrke (3-siffrig SSYK 96), arbetsställets sektortillhörighet och kön. År 2001 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

yrke

Totalt 114 Valda

Sök

arbetsställets sektortillhörighet

Totalt 11 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Samma definition tillämpas inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
OBS! Tabellen har reviderats 2006-03-27 för årgångarna 2001,2002 och 2003. Tidigare ingick ej individer som saknar arbetsställekommun. Detta fick till följd att antalen i respektive yrkesgrupp underskattades. För mer information kontakta oss gärna på gruppnummer 019 17 65 10 eller via mail yrkesregistret@scb.se.
Fr.o.m årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata. En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.
Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis tillkomst av för yrkesregistret nya källor, förändringar av samt förbättringar i källornas underliggande klassificeringar av yrke. Från 2008 härleds SSYK från en ny yrkesklassificering i kommuner och landsting, vilket har lett till vissa SSYK-förändringar.
region
03 Uppsala län
Fr.o.m 2007 har Heby kommun (0331) som tidigare tillhört Västmanlands län övergått till Uppsala län. Heby kommun fick då kod 0331. Indelningen används i registret från år 2006.
0330 Knivsta
Fr.o.m 2003 har en ny kommun tillkommit, Knivsta kommun (0330). Den har utbrutits ur Uppsala kommun (0380). Indelningen används i registret från år 2002.
0331 Heby
Fr.o.m 2007 har Heby kommun (0331) som tidigare tillhört Västmanlands län övergått till Uppsala län. Heby kommun fick då kod 0331. Indelningen används i registret från år 2006.
0380 Uppsala
Fr.o.m 2003 har en ny kommun tillkommit, Knivsta kommun (0330). Den har utbrutits ur Uppsala kommun (0380). Indelningen används i registret från år 2002.
19 Västmanlands län
Fr.o.m 2007 har Heby kommun (0331) som tidigare tillhört Västmanlands län övergått till Uppsala län. Heby kommun fick då kod 0331. Indelningen används i registret från år 2006.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-02-12
Kontakt
Susanne Gullberg Brännström, SCB
+46 010-479 66 61
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
linn.eriksson@scb.se

Enhet
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
antal
Datatyp
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
Nej
Säsongsrensad
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0208Y4