Statistikdatabasen
Befolkningen 16+ år efter region, sysselsättning, ålder och kön. År 2001 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

sysselsättning

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 13 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Samma definition tillämpas inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
Fr.o.m årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata. En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.
Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.
region
03 Uppsala län
Fr.o.m 2007 har Heby kommun (0331) som tidigare tillhört Västmanlands län övergått till Uppsala län. Heby kommun fick då kod 0331. Indelningen används i registret från år 2006.
0330 Knivsta
Fr.o.m 2003 har en ny kommun tillkommit, Knivsta kommun (0330). Den har utbrutits ur Uppsala kommun (0380). Indelningen används i registret från år 2002.
0331 Heby
Fr.o.m 2007 har Heby kommun (0331) som tidigare tillhört Västmanlands län övergått till Uppsala län. Heby kommun fick då kod 0331. Indelningen används i registret från år 2006.
0380 Uppsala
Fr.o.m 2003 har en ny kommun tillkommit, Knivsta kommun (0330). Den har utbrutits ur Uppsala kommun (0380). Indelningen används i registret från år 2002.
19 Västmanlands län
Fr.o.m 2007 har Heby kommun (0331) som tidigare tillhört Västmanlands län övergått till Uppsala län. Heby kommun fick då kod 0331. Indelningen används i registret från år 2006.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-05
Kontakt
Susanne Gullberg Brännström, SCB
+46 010-479 66 61
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
linn.eriksson@scb.se

Enhet
Befolkningen 16+ år:
antal
Referenstid
Befolkningen 16+ år:
31 december respektive år
Datatyp
Befolkningen 16+ år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Befolkningen 16+ år:
Nej
Säsongsrensad
Befolkningen 16+ år:
Nej
Skapad datum
2020-09-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0208A1