Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över länsgräns efter bostadslän, arbetsställelän och kön. År 1993-2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

bostadslän Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

arbetsställelän Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Fr.o.m. årgång 2004 har det gjorts förändringar i bearbetningarna avseende förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar främst enskilda näringsidkare och innebär ett tidsseriebrott i statistiken mellan 2003 och 2004.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-02-06
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Rodrigo Espinoza, SCB
+46 010-479 63 33
rodrigo.espinoza@scb.se

Enhet
pendlare, antal:
antal
Datatyp
pendlare, antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
pendlare, antal:
Nej
Säsongsrensad
pendlare, antal:
Nej
Skapad datum
2019-06-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0207AD