Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS) efter region, näringsgren SNI 2007 och kön. År 2008 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

näringsgren SNI 2007

Totalt 16 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Från och med november 2016 har SCB frångått principen om att forskning och utveckling (FoU) ska betraktas som hjälpverksamhet. Det innebär att fler företag än tidigare återfinns inom bransch 72 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
antal
Kontakt
Karolina Andersson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 67 25
Fax: +46
e-post: karolina.andersson@scb.se
Lukas Gamerov, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 64 88
Fax: +46
e-post: Lukas.Gamerov@scb.se
Senast uppdaterad
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
2017-11-30
Referenstid
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
År
Datatyp
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
Nej
Säsongsrensad
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
Nej
Skapad datum
2018-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0207I6