Befolkningen 16+ år (RAMS) i riket efter sysselsättning, födelseregion, senaste invandringsår, ålder och kön. År 2004 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sysselsättning

Totalt 2 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 9 Valda

Sök

senaste invandringsår

Totalt 7 Valda

Sök

ålder

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Senaste invandringsår anger det år individen senast folkbokfördes i Sverige. Personer som aldrig invandrat hamnar i gruppen Uppgift saknas. Detta innebär att personer som är födda i Sverige och varit folkbokförda i Sverige samtliga år hamnar i denna grupp. I gruppen ingår även de individer som invandrat till Sverige men där uppgift om senaste invandringsår saknas.
Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.
födelseregion
Europa exkl. Norden
Sovjetunionen ingår i gruppen Europa exkl. Norden.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Befolkningen 16+ år (RAMS):
antal
Kontakt
Sofia Löfgren, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 65 86
Fax: +46
e-post: sofia.lofgren@scb.se
Rodrigo Espinoza, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 63 33
Fax: +46
e-post: rodrigo.espinoza@scb.se
Senast uppdaterad
Befolkningen 16+ år (RAMS):
2017-11-30
Datatyp
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Nej
Säsongsrensad
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Nej
Skapad datum
2018-11-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
AM0207F5