Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter region, arbetsställets sektortillhörighet, ålder och kön. År 1993-2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

arbetsställets sektortillhörighet

Totalt 10 Valda

Sök

ålder

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-03-21
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Rodrigo Espinoza, SCB
+46 010-479 63 33
rodrigo.espinoza@scb.se

Enhet
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
antal
Datatyp
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Nej
Säsongsrensad
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Nej
Skapad datum
2019-06-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0207B5