Förvärvsarbetande 16+ år (nattbefolkning) (RAMS) i riket efter näringsgren SNI92, medborgarskapsland och kön. År 1993-2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

medborgarskapsland

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-03-21
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Rodrigo Espinoza, SCB
+46 010-479 63 33
rodrigo.espinoza@scb.se

Enhet
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
antal
Datatyp
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Nej
Säsongsrensad
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Nej
Skapad datum
2019-07-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0207C3