Andel sjukfrånvarande inom privat sektor (KS) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2008K2 - 2015K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 15 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Årlig förändring, procent
Årlig förändring redovisas från 2009K2.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-21
Kontakt
Nicole Nguyen, SCB
+46 010-479 66 12
nicole.nguyen@scb.se

Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Sjukfrånvaro, procent:
procent
Årlig förändring, procent:
procent
Index 2008K2 =100:
index
Felmarginal:
antal
Referenstid
Sjukfrånvaro, procent:
Kvartal
Årlig förändring, procent:
Kvartal
Index 2008K2 =100:
Kvartal
Felmarginal:
Kvartal
Datatyp
Sjukfrånvaro, procent:
Stock
Årlig förändring, procent:
Stock
Index 2008K2 =100:
Stock
Felmarginal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sjukfrånvaro, procent:
Nej
Årlig förändring, procent:
Nej
Index 2008K2 =100:
Nej
Felmarginal:
Nej
Säsongsrensad
Sjukfrånvaro, procent:
Nej
Årlig förändring, procent:
Nej
Index 2008K2 =100:
Nej
Felmarginal:
Nej
Bastid
Index 2008K2 =100:
2000K2
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0201C5