Sjukfrånvarande, totalt (KS) efter region. Kvartal 2004K1 - 2006K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-11-14
Kontakt
Nicole Nguyen, SCB
+46 010-479 66 12
nicole.nguyen@scb.se

Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Sjukfrånvarande:
procent
Årlig förändring:
procent
Referenstid
Sjukfrånvarande:
Kvartal
Årlig förändring:
Kvartal
Datatyp
Sjukfrånvarande:
Stock
Årlig förändring:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sjukfrånvarande:
Nej
Årlig förändring:
Nej
Säsongsrensad
Sjukfrånvarande:
Nej
Årlig förändring:
Nej
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0201C3