Sjukfrånvaro inom privat sektor (KSP) efter näringsgren SNI2002. Kvartal 1995K1 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 15 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna för byggnadsindustrin bör tolkas försiktigt eftersom bortfallet för denna bransch är stort.
Fr.o.m. kvartal 1 2000 redovisas totalen (A-O) inkl L. Svenska kyrkan räknas fr.o.m. kvartal 1 2000 till den privata sektorn och redovisas tillsammans med bransch 91.
Fr.o.m. 3:e kvartalet 2000 har ca 4 000 anställda överförts från landstingssektorn till privat sektor p.g.a. bolagiseringar
Fr.o.m. 1:a kvartalet 2001 har ca 10 000 anställda överförts från landstingssektorn till privat sektor p.g.a. bolagiseringar. Fr.o.m. 1:a kvartalet 2001 räknas de statliga affärsverken samt Riksbanken till den privata sektorn (ca 16 000 anställda)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-04-21
Kontakt
Nicole Nguyen, SCB
+46 010-479 66 12
nicole.nguyen@scb.se

Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Sjukfrånvaro, privat sektor (KSP), kvartal 1 1995=100:
index
Referenstid
Sjukfrånvaro, privat sektor (KSP), kvartal 1 1995=100:
Kvartal
Datatyp
Sjukfrånvaro, privat sektor (KSP), kvartal 1 1995=100:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sjukfrånvaro, privat sektor (KSP), kvartal 1 1995=100:
Nej
Säsongsrensad
Sjukfrånvaro, privat sektor (KSP), kvartal 1 1995=100:
Nej
Bastid
Sjukfrånvaro, privat sektor (KSP), kvartal 1 1995=100:
1995k1
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0201A2