Antal anställda inom privat sektor (KS), index 2000K1=100, efter näringsgren SNI2007. Kvartal 2000K1 - 2015K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 68 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 61 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller länkade värden från SNI2002 till SNI2007 för 2000K1-2008K1. Detta bör beaktas vid jämförelse över tid. Felmarginal redovisas inte för de länkade värdena.
tabellinnehåll: Anställda , kvartal: 2003K2
Ökningen beror på omklassning av Samhall till samma bransch, 2003K2.
tabellinnehåll: Anställda , kvartal: 2003K2
Förskolan klassas om till utbildning istället för vård och omsorg.
tabellinnehåll: Felmarginal , näringsgren SNI 2007: 82 kontors- och andra företagstjänstföretag
Förändringstalet bör tolkas med försiktighet då verksamhet flyttat till branschen från bransch 32.
tabellinnehåll: Anställda , näringsgren SNI 2007: 32 annan tillverkningsindustri
Ökningen beror på omklassning av Samhall till samma bransch, 2003K2.
tabellinnehåll: Anställda , näringsgren SNI 2007: 32 annan tillverkningsindustri
Nedgången av antalet anställda från och med andra kvartalet 2009 beror på omklassning till bransch 82. Förändringstalen är justerade för denna förändring.
tabellinnehåll: Anställda , näringsgren SNI 2007: 82 kontors- och andra företagstjänstföretag
Ökningen av antalet anställda från och med andra kvartalet 2009 beror på omklassning från bransch 32. Förändringstalen är justerade för denna förändring.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-21
Kontakt
Nicole Nguyen, SCB
+46 010-479 66 12
nicole.nguyen@scb.se

Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Anställda:
antal
Felmarginal:
antal
Index:
index
Referenstid
Anställda:
Kvartal
Felmarginal:
Kvartal
Index:
Kvartal
Datatyp
Anställda:
Stock
Felmarginal:
Stock
Index:
Flöde
Pristyp
Index:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Anställda:
Nej
Felmarginal:
Nej
Index:
Nej
Säsongsrensad
Anställda:
Nej
Felmarginal:
Nej
Index:
Nej
Bastid
Index:
2000K1
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0201A5