Antal anställda inom privat sektor (KS) efter näringsgren SNI2002. Månad 2004M01 - 2005M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2002 Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-02-14
Kontakt
Nicole Nguyen, SCB
+46 010-479 66 12
nicole.nguyen@scb.se

Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Anställda:
antal
Årlig förändring:
procent
Referenstid
Anställda:
Månad
Årlig förändring:
Månad
Datatyp
Anställda:
Stock
Årlig förändring:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda:
Nej
Årlig förändring:
Nej
Säsongsrensad
Anställda:
Nej
Årlig förändring:
Nej
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0201E8